Zbirni center izrabljenih vozil

Ali je vaše motorno vozilo izrabljeno in je odslužilo svojemu namenu?

Lahko ga pripeljete do nas, saj je naše podjetje tudi zbirni center za izrabljena vozila.

KDAJ JE MOTORNO VOZILO IZRABLJENO?

Izrabljeno motorno vozilo (namenjeno prevozu potrnikov z največ osmimi sedeži ali prevozu blaga z največjo maso do 3.5 tone), ki se več ne uporablja v prometu, ker:

 • je dotrajano in ni primerno za varno vožnjo
 • je toliko poškodovano, da popravilo in vožnja nista mogoče (prometna nesreča, ....)
 • se zadnji lastnik odloči, da je zanj odpadek

Uredba o ravnanju z izrabljenimi motornimi vozili ne velja za motorna kolesa, prikolice, traktorje in avtobuse.

POSTOPEK ODJAVE IZRABLJENEGA MOTORNEGA VOZILA IZ PROMETA

 1. Dostava vozila na prevzemno mesto. Zakon o varnosti v cestnem prometu nalaga lastniku izrabljenega motornega vozila, da pred odjavo iz prometa vozilo dostavi na prevzemno mesto. Razgradnja vozila je od 1.1.2005 brezplačna.
 2. Plačilo stroško razgradnje - razgradnja je od 1.1.2005 brezplačna.
 3. Potrdilo o razgradnji - lastnik po dostavi vozila na prevzemno mesto prejme potrdilo o razgradnji.
 4. Odjava izrabljenega motornega vozila iz prometa - lastnik od odjavi izravljenega motorjne vozila iz prometna predloži na pooblaščeni organizaciji (tehnični pregledei ali upravni enoti:
 • prometno dovoljenje
 • registrski/e tablici/e
 • potrdilo o razgradnji

VOZILO MORA VSEBOVATI VSAJ:

 • pogonske sklope
 • karoserijo
 • podvozje
 • kolesa
 • katalizator
 • krmilno elektroniko (če jo je vozilo vsebovalo)